7 december 2021
klankschaal meditatie

Klankschaal meditatie: veelbelovende methode om stress en blokkades te bestrijden

Een mens kan zoals bekend last hebben van talrijke medische kwalen. Van veel van deze kwalen kunnen de oorzaak, de symptomen en de genezing op wetenschappelijke basis verklaard worden, maar niet van alle. Zodoende blijven enorm veel mensen met moeilijk te verklaren fysieke klachten en eveneens lastig te duiden, onbestemde gevoelens en ongewenste gedragspatronen zitten. Voor velen geldt gelukkig wel dat problemen die niet door de westerse medische wetenschap kunnen worden verholpen wél bestreden of zelfs opgelost kunnen worden door de meditatieve wereld. Een van de manieren waarop je bijvoorbeeld stress, angsten, blokkades, bloeddrukklachten en energetische problemen te lijf kunt gaan is klankschaal meditatie. Met gevoelvolle tikken op een klankschaal worden er hierbij trillingen veroorzaakt. Deze trillingen geven snel een ontspannend en verlichtend effect in je lichaam. Het effect is vaak (vrijwel) direct merkbaar. Voordeel van deze meditatietechniek is bovendien dat er geen bijwerkingen zijn.

klankschaal meditatie

Waar moet een klankschaal zoal aan voldoen?

Uiteraard moet een schaal aan bepaalde eisen voldoen voordat je deze de naam klankschaal mag geven. Welnu, de allerbelangrijkste eigenschap die een klankschaal moet hebben is dat deze zuiver is. Dit zie je niet zozeer aan het uiterlijk van de schaal, maar dit hoor je in de klanken die er van af komen. Hoor je dat het geluid een gelijkmatig patroon vertoont, dan zit het met de zuiverheid goed. Zijn er echter golven in de geluiden hoorbaar, dan is de zuiverheid niet goed genoeg en is de klankschaal dus ongeschikt.